Printervriendelijke versie

Disclaimer

Deze website en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en niet daarbuiten. Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en figuren. De intellectuele (eigendoms)rechten van deze website berusten bij Meda Pharma B.V. Meda Pharma B.V. behoudt al haar rechten voor.

Meda Pharma machtigt je delen van deze website voor niet commerciële doeleinden te kopiëren. Afgezien van deze beperkte toestemming is ieder ander gebruik, geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meda Pharma, verboden.

Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen via info@medapharma.nl

Aan de inhoud van deze website is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. Meda Pharma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. Meda Pharma behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze website om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van arts of apotheker vervangen. De informatie op deze website dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. Ten allen tijde dient een arts of specialist te worden geraadpleegd.

Bepaalde links op deze website leiden naar hulpbronnen die door een derde partij worden onderhouden en over wie Meda Pharma geen controle kan uitoefenen. Meda Pharma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie neergelegd in deze hulpbronnen. Controleer altijd de informatie over wettelijke aspecten en over privacybeleid op alle websites die je via een link bezoekt.

Contact
Meda Pharma doet haar best om je zo goed mogelijk te informeren over haar producten. Heb je desondanks toch nog vragen of opmerkingen over Primatour, dan kun je die hier aan ons doorgeven. Wij zullen ervoor zorgen dat je spoedig antwoord krijgt. Ook kun je kijken of jouw vraag in de lijst met veelgestelde vragen staat. Het is belangrijk om te weten dat Meda Pharma medewerkers geen medisch advies mogen geven. Indien je vragen hebt over uw persoonlijke behandeling, dan kun je het beste jouw eigen apotheek of drogist raadplegen.