Veelgestelde vragen

Primatour bevat zowel een kort- als langwerkend antihistaminicum. De werkzame stoffen zorgen ervoor dat het braakcentrum niet wordt geprikkeld, zodat de verschijnselen die met reisziekte gepaard gaan, achterwege blijven. Als Primatour is ingenomen, begint het na een uur te werken.

Je kunt Primatour gebruiken ter voorkoming en behandeling van wagen-, zee- en luchtziekte.

Neem Primatour ongeveer een half uur voor het begin van de reis in:
• Kinderen van 2 tot 6 jaar:             een kwart tabletje
• Kinderen ouder dan 6 jaar:           een half tabletje
• Volwassenen:                             één tabletje

Bij langdurige reizen:
• Kinderen ouder dan 6 jaar:            een half tabletje, 3 maal per dag
• Volwassenen:                              één tabletje, 3 maal per dag

Primatour kan voor kinderen een bittere smaak hebben, deze bittere smaak komt vrij zodra een tabletje wordt gebroken in de juiste kinderdosering. Tip: je kunt een tabletje met wat water, limonade of geprakt in een stukje fruit innemen.

Een Primatour tabletje werkt doorgaans tussen de 4 en 6 uur.

We adviseren om Primatour een half uur voor vertrek in te nemen.

Het gebruik van Primatour voor of tijdens het autorijden wordt bestuurders afgeraden, omdat zich bij bijzondere gevoeligheid voor dit middel slaperigheid als bijwerking kan voordoen. Hetzelfde geldt voor het bedienen van machines waarbij constante aandacht nodig is.

• Gebruik Primatour niet langer dan 14 dagen achter elkaar zonder een arts te raadplegen.
• Primatour is niet geschikt voor mensen met lactose tekort, galactosemie (teveel galactose in het bloed) of glucose/galactose resorptiestoornis syndroom (glucose of galactose wordt dan slecht in het lichaam opgenomen vanuit de darmen).

Primatour tabletten zijn geel en bevatten per tablet 12,5 mg cinnarizine en 25 mg chloorcyclizine.

Primatour tabletten zijn verpakt in een doordrukstrip met 10 tabletten.

De bittere smaak van Primatour die vooral naar voren komt als het tablet gebroken wordt, is afkomstig van de antihistaminica die in Primatour zitten. Dit zijn precies de stoffen die ervoor zorgen dat de misselijkheid die met reisziekte gepaard gaat, afneemt dan wel verdwijnt. Tip: je kunt een tabletje met wat water, limonade of geprakt in een stukje fruit innemen.

Primatour is een zelfzorggeneesmiddel ontwikkeld om de verschijnselen van reisziekte bij de mens tegen te gaan. Er is geen onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van Primatour op dieren. We raden je dan ook dringend aan om een dierenarts te raadplegen.

Er kan een lichte sufheid plaatsvinden. Ook kunnen extrapiramidale stoornissen (als spierspannings- en houdingsveranderingen, onwillekeurige bewegingen, bijvoorbeeld parkinsonisme) optreden. Indien er een bijwerking optreedt die niet in de bijsluiter vermeld is, dan wordt je verzocht om je arts of apotheker hiervan op de hoogte te brengen.

Sommige geneesmiddelen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om bepaalde redenen niet gelijktijdig worden gebruikt. Primatour kan de werking van slaapmiddelen, kalmerende middelen en antihistaminica versterken. Gelijktijdig gebruik van Primatour met deze middelen moet daarom vermeden worden. Gelijktijdig gebruik met alcohol moet tevens vermeden worden. Raadpleeg bij twijfel je arts of apotheker.

Het gebruik van Primatour voor of tijdens het autorijden wordt bestuurders afgeraden, omdat zich bij bijzondere gevoeligheid voor dit middel slaperigheid als bijwerking kan voordoen. Hetzelfde geldt voor het bedienen van machines waarbij constante aandacht nodig is.

Je mag Primatour tijdens de zwangerschap of borstvoedingsperiode alleen gebruiken na overleg met je arts.

Je mag Primatour niet gebruiken als je:
• Overgevoelig bent (dat zich kan uiten in bijvoorbeeld huiduitslag) voor één of beide werkzame stoffen of andere (verwante) antihistaminica of één van de andere bestanddelen van het tablet.
• De ziekte van Parkinson en/of spierspannings- en houdingsveranderingen en onwillekeurige bewegingen, glaucoom (verhoogde oogboldruk, kamerhoekblok-glaucoom) hebt.

Reisziekte is de verzamelnaam van wagen-, zee- en luchtziekte. Veel mensen hebben hier wel eens mee te maken (gehad), kinderen tussen de twee en tien jaar gemiddeld genomen vaker dan volwassenen. Reisziekte uit zich vaak in misselijkheid en braken. Het evenwichtscentrum in de hersenen ontvangt informatie over de beweging én de stand van het lichaam en de beweging van de omgeving. Deze informatie komt van het evenwichtsorgaan, de ogen en de gevoelszenuwen die zich in spieren en gewrichten bevinden. De informatie kan in sommige situaties tegenstrijdig zijn. Dit heeft tot gevolg dat in de hersenen de stof histamine wordt vrijgegeven dat het braakcentrum prikkelt, waardoor men misselijk wordt. Als de prikkel achterwege blijft, treedt reisziekte niet of nauwelijks op.

Bekijk hier het filmpje over reisziekte.

Vaak verdwijnt, zodra je uit de auto, bus of vliegtuig stapt, direct de reisziekte. Bij lange bootreizen raakt het lichaam over het algemeen gewend aan de schommelende bewegingen, de zeeziekte verdwijnt of vermindert dan sterk. Je krijgt zogenaamde ‘zeebenen'.

De meest voorkomende verschijnselen zijn: misselijkheid en overgeven. Maar ook zweten, hoofdpijn, duizeligheid en buikpijn zijn veel voorkomende verschijnselen.

Bekijk hier het filmpje over reisziekte.

Reisziekte komt het meeste voor bij kinderen, waarschijnlijk omdat bij hen het evenwichtsorgaan nog onvoldoende is ontwikkeld. De kans is groot dat een kind hier overheen groeit, maar het kan ook zijn de gevoeligheid blijvend van aard is.

Bestuurders hebben doorgaans minder last van reisziekte dan de passagiers. Hoe dat precies komt is niet geheel duidelijk. Wat we wel weten is dat de bestuurder de gebeurtenissen (bochten, golven etc.) beter kan voorspellen omdat hij of zij zelf de controle heeft. De chauffeur heeft hierdoor minder tegenstrijdige prikkels te verwerken dan een medepassagier.

Door concentratie op één punt (het boek) registreren je ogen stilstand, terwijl de auto wel in beweging is. Je evenwichtsorgaan en je spieren ‘voelen' de beweging. Hierdoor raken je hersenen in de war met als gevolg dat er door het evenwichtsorgaan een prikkel aan het braakcentrum wordt gegeven, waardoor men misselijk wordt. Bij gevoeligheid voor reisziekte wordt dan ook geadviseerd om zelf te rijden of voorin te gaan zitten zodat je vooruit kan kijken en kan anticiperen op bepaalde bewegingen.